Úřední deska

Důležitá úřední sdělení

Školné 2023-2024

Výše školného zůstává stejná (200 Kč na měsíc). Po odsouhlasení na rodičovské schůzce by se školné od září vybíralo jednorázově, ...

Harmonogram školního roku 2023-2024

Harmonogram školního roku 2023-2024 Harmonogram školního roku 2023-2024 je stanoven pro ZŠ. Pro MŠ je pouze orientační, v době prázdnin ...

Platba stravného

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování ...