Změna výše úplaty od 1.9.2024

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024 stanovuje výši úplaty zřizovatel, a to konkrétně za

  • předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 

Výpočet úplaty nebude již vázán na průměrné neinvestiční výdaje konkrétní školy nebo školského zařízení, ale na výši minimální měsíční mzdy.

Pro školní rok 2024-2025 zřizovatel stanovil výši úplaty 300,- kč.

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Doporučujeme tuto skutečnost oznámit zákonným zástupcům s dostatečným předstihem před začátkem školního roku 2024/2025.

Zdena Olivová

ředitelka MŠ