Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023 - 2024

Zápis do Mateřské školy Cerekvice nad Loučnou na školní rok 2023/24 proběhne v termínu 10. 5. 2023. 

Zákonní zástupci mohou doručit žádost následujícími způsoby:

  1. Osobním podáním 10.5.2023 od 8.30-11.00 a od 13.00 do 14.00 hodin v ředitelně školy.
  2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na skolka.cerekvice@seznam.cz.
  3. Poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).
  4. Datovou schránkou: 5zfac9s

Povinné dokumenty, které osobně předloží nebo zašle zákonný zástupce:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Ke stažení zde.
  • Doložení řádného očkování dítěte – vyjádření k zdravotnímu stavu dítěte k dispozici zde.

Oznámení o výsledku přijímacího řízení bude vyvěšeno nejpozději od 8. června 2023 po dobu nejméně 15 dnů ve vývěsce Mateřské školy Cerekvice nad Loučnou a na webových stránkách školy www.skolkacerekvice.cz pod registračním číslem, které dostanete po podání žádosti.

Přílohy ke stažení

Co by mělo díte zvládat před nástupem do MŠ

Vyjádření lékaře

Žádost o přijetí do MŠ

Konkretizovaná kritéria přijímacího řízení

Žádost o přijetí dítěte (česko-ukrajinsky)

Na co se děti mohou těšit?