Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024 - 2025

V termínu 7. 5. 2024 proběhne zápis do Mateřské školy Cerekvice nad Loučnou na školní rok 2024/2025

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním 7. 5. 2024  od 8.30 – 11.30  a od 13.00-14.30 hodin v ředitelně školy
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na skolka.cerekvice@seznam.cz
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)
  4. datovou schránkou: 5zfac9s

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost si stáhnete z webu www.skolkacerekvice.cz v sekci Informace pro rodiče -> Přijímací řízení v bočním panelu vpravo nebo pod následujícím odkazem.
  • Doložení řádného očkování dítěte – vyjádření k zdravotnímu stavu dítěte naleznete v sekci Informace pro rodiče -> Přijímací řízení v bočním panelu vpravo na www.skolkacerekvice.cz nebo pod následujícím odkazem.

Oznámení o výsledku přijímacího řízení bude vyvěšeno nejpozději od 5. června 2024 a po dobu nejméně 15 dnů ve vývěsce Mateřské školy Cerekvice nad Loučnou a na webových

stránkách školy www.skolkacerekvice.cz pod registračním číslem, které dostanete po podání žádosti.

Přílohy ke stažení

Co by mělo díte zvládat před nástupem do MŠ

Vyjádření lékaře

Žádost o přijetí do MŠ

Konkretizovaná kritéria přijímacího řízení

Žádost o přijetí dítěte (česko-ukrajinsky)

Na co se děti mohou těšit?