Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022 - 2023

Zápis do Mateřské školy Cerekvice nad Loučnou na školní rok 2022/23 proběhne v termínu 6. 5. 2022. 

Zákonní zástupci mohou doručit žádost následujícími způsoby:

  1. Osobním podáním v časech od 8.30 – 11.00 a 13.00-14.30 dne 6. 5. 2022 v ředitelně školky.
  2. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na skolka.cerekvice@seznam.cz.
  3. Poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).
  4. Datovou schránkou: 5zfac9s

Povinné dokumenty, které osobně předloží nebo zašle zákonný zástupce:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Ke stažení zde.
  • Doložení řádného očkování dítěte – vyjádření k zdravotnímu stavu dítěte k dispozici zde.

Oznámení o výsledku přijímacího řízení bude vyvěšeno nejpozději od 3. června 2022 po dobu nejméně 15 dnů ve vývěsce Mateřské školy Cerekvice nad Loučnou a na webových stránkách školy www.skolkacerekvice.cz pod registračním číslem, které dostanete po podání žádosti.

Přílohy ke stažení

Co by mělo díte zvládat před nástupem do MŠ

Vyjádření lékaře

Žádost o přijetí do MŠ

Konkretizovaná kritéria přijímacího řízení

Na co se děti mohou těšit?