Platba stravného

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě

se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se

stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole,

stravovalo vždy.

 

Odebrané obědy se inkasují dle skutečné spotřeby a vyúčtují se inkasem nebo hotově, vždy k 20. dni následujícího měsíce.