Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, Cerekvice nad Loučnou 197, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:

  • https://www.skolkacerekvice.cz

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 12.7.2020

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).Přístupnost webových stránek je z velké části zajištěna pluginem WP-Accessibility od vývojáře Joe Dolsona. I přes to je možné, že se na našich webových stránkách vyskytne nějaká chyba či omezení. Pokud na našich stránkách nějakou chybu naleznete, budeme vám vděční, pokud nám závady nahlásíte na e-mailovou adresu info@skolkacerekvice.cz k provedení nápravy. Kontakt je:

Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou
Cerekvice nad Loučnou 197, příspěvková organizace
Cerekvice nad Loučnou, 569 53

telefon: +420 461 633 144
e-mail:  info@skolkacerekvice.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz