Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2026

Příspěvková organizace: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2026

(částky v tis. Kč)

Výchozí rok 20241. rok - Rok 20252. rok - Rok 2026
Náklady850850900
Výnosy850850900
Příspěvek zřizovatele8508508 900
Dotace z KÚ4 8004 8004 900

Jméno zpracovatele: Zdena Olivová

Vyvěšeno: 23. 8. 2023

Ke stažení v PDF