Provoz školky

Harmonogram školního roku 2022-2023

Harmonogram školního roku 2022-2023

Harmonogram školního roku 2022-2023 je stanoven pro ZŠ. Pro MŠ je pouze orientační, v době prázdnin ZŠ se může však provoz školky omezit ( pro nízký počet dětí ). S omezením provozu mateřské školy budou rodiče včas informováni na webu MŠ v sekci aktualit a také v budově školy na obvyklém místě.

 • Školní rok začíná ve čtvrtek 1.9.2022
 • Podzimní prázdniny : středa 26.10. a ve čtvrtek 27.10.2022
 • Vánoční prázdniny : od pátka 23.12.2022 a končí v pondělí 2.1.2023
 • Jarní prázdniny : od pondělí 6.3. do 12.3.2023
 • Velikonoční prázdniny : čtvrtek 6.4.2023

Kdy si hrajeme?

Každý všední den od 6:15 do 16:15.

Organizace dne

6:15 – 9:00 

Doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání. Děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými  pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, tělesné aktivity. Osobní hygiena –   svačina na třídě.

9:00 – 9:30

Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd, tělovýchovná řízená aktivita.

Pro mladší děti je doba přiměřeně zkrácena – děti odcházejí s nastupující učitelkou. Starší dětí pracují v menší skupině dle připravovaných činností – nejdéle však do 9:45.

9:30  –  9:45

Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku.

9:45  – 11:45

Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy).

11:40 – 12:15  
12:50 – 12.30

Oběd a osobní hygiena dětí (dělen na oddělení).

12:30 – 14:30 

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

14:30 – 16:15

Volné činnosti a aktivity dětí, individuální práce se zaměřením na prohloubení nebo zažití získaných vědomostí a poznatků (návaznost na RČ), hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,. V případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.

Kroužky pro děti

Přečtěte si více o 3 zábavných kroužcích

Co s sebou do školky?

 • Hrací kalhoty nebo zástěru s kapsou na kapesník,
 • uzavřené bačkory (ne pantofle nebo crocs),
 • tepláky nebo kalhoty na zahradu,
 • náhradní oblečení do třídy včetně spodního prádla,
 • pyžamo,
 • kapesníky,
 • kartáček na zuby a plastový hrníček.

Všechny osobní věci si mohou děti nechat v šatnách. Prosíme, všechno opatřete štítkem se jménem nebo jiným označením, aby si děti své věci poznaly. 

Čím se řídíme?

Ve školce máme několik pravidel, která všichni dodržujeme. 

 

 1. O půjčení hračky požádáme a po hře uklízíme zpátky na své místo.
 2. Nebereme si nic, co nám nepatří. Co není naše, je cizí a brát cizí věci je krádež.
 3. Nemluvíme hrubě a nechováme se hrubě. Jsme slušné děti.
 4. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou.
 5. Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejdříve kamaráda, a teprve potom dospělou osobu – učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem.
 6. Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci. Vážíme si všeho, co druhý vytvoří.
 7. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat. Nepovyšujeme se a neponižujeme se.
 8. V šatně, ve třídě i na chodbách neběháme, abychom neublížili sobě ani druhému.
 9. Nežalujeme.
 10. Rozbijeme-li hračku, kterou neumí moje ruce opravit, požádám o pomoc dospělého.
 11. Ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme, abychom šetřili zdraví své i ostatních dětí. Při hře se navzájem nerušíme.
 12. Umíme poprosit, poděkovat, protože si vážíme všeho, co pro nás ostatní udělají.

Školní řád

Seznamte se se školním řádem