Zaměstnanci

Učitelský sbor

Zdena Olivová

Ředitelka, v MŠ od roku 2001

Jana Abrahamová

Učitelka, v MŠ od roku 2004

Šárka Lacmanová

Učitelka, v MŠ od roku 2014

Anna Bušková

Učitelka, v MŠ od roku 2019

Jana Bělinová

Školní asistentka, v MŠ od roku 2019

Jaroslava Vrabcová

Uklízečka, v MŠ od roku 2001

Milada Špringerová

Uklízečka, v MŠ od roku 2017