Školní projekty

Informace o projektech

Jsme součástí regionu ORP Litomyšl a účastníme se několika projektů, které pomáhají dětem a rozvoji školství.

  1. Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl
  2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II

Projekt Přírodní zahrada

Projekt Přírodní zahrada“ je spolufinancován SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Výše příspěvku činí: 499 086 Kč. Zahájení realizace projektu v říjnu 2018 a ukončení projektu v prosinci 2019.

Státní fond životního prostředí ČR

Díky projektům máme hezkou zahradu

Podívejte se do naší galerie a přesvědčte se sami

OP VVV

Od 1. 9. 2021 čerpá škola FP z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím Výzvy Šablony III. ve výši 280 392, 00 Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021202
Název školy – příjemce dotace: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
Název projektu: Šablony III Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou Šablony
Doba fyzické realizace projektu: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023
Výše poskytnuté finanční podpory – schválené dotace: 280 392,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“

Hrazené aktivity:

  • Projektový den ve výuce 
  • Personální podpora

Popis a cíle projektu: Projekt je realizován v rámci výzvy OP VVV č. 02_20_080 „Šablony III“. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání, zlepšení výsledků dětí a rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro své budoucí směřování. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora při společném vzdělávání dětí, rozvojové aktivity ve spolupráci s odborníky z praxe.

Logo projektu Evropské unie

Partneři

Spolupracujeme s

ZŠ Cerekvice nad Loučnou

Knihovna Cerekvice nad Loučnou

Ekocentrum Paleta Oucmanice

Nadační fond Sidus