Školní projekty

Informace o projektech

Jsme součástí regionu ORP Litomyšl a účastníme se několika projektů, které pomáhají dětem a rozvoji školství.

  1. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl III

Projekt Přírodní zahrada

Projekt Přírodní zahrada“ je spolufinancován SFŽP ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Výše příspěvku činí: 499 086 Kč. Zahájení realizace projektu v říjnu 2018 a ukončení projektu v prosinci 2019.

Státní fond životního prostředí ČR

Díky projektům máme hezkou zahradu

Podívejte se do naší galerie a přesvědčte se sami

OP JAK

MŠ čerpá dotaci z OP JAK v celkové výši 467 231,00 Kč pod registračním číslem CZ.02.02XX/00/22_002/0005003.
Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinností systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

MŠ z výše uvedených čerpá šablony na:

  1. Školní asistent
  2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
  3. Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností

Digitalizace školy - logo2

Digitalizujeme školu

Realizace investice národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informativního myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Partneři

Spolupracujeme s

ZŠ Cerekvice nad Loučnou

Knihovna Cerekvice nad Loučnou

Ekocentrum Paleta Oucmanice

Nadační fond Sidus