Školné 2023-2024

Výše školného zůstává stejná (200 Kč na měsíc). Po odsouhlasení na rodičovské schůzce by se školné od září vybíralo jednorázově, vždy do pololetí (září-leden=1000 Kč). Připomínáme, že děti, které navštěvovaly mš v loňském školním roce musí k této částce připočítat ještě 200 Kč za prázdniny. Vybírat se bude v uvedený datum a čas v hotovosti.