Přerušení provozu v červenci a srpnu

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v červenci a srpnu 2023

Provoz MŠ bude na základě §3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů přerušen od 17.7. – 18.8.2023 na základě
projednání se zřizovatelem školy – Obcí Cerekvice nad Loučnou. V době uzavření naší mateřské školy lze dohodnout docházku Vašeho dítěte v okolních
obcích či měst.

V Cerekvici nad Loučnou 1.3.2023