Přijímací řízení

Podmínky

Termín zápisu do Mateřské školy v Cerekvici nad Loučnou je stanoven pro školní rok 2021–⁠2022 na 5. května 2021. Žádost si mohou rodiče stáhnout z webových stránek školy.

K zápisu je nutné zajistit potvrzení žádosti dětským lékařem, s sebou donést rodný list dítěte (pro ověření údajů) a občanský průkaz jednoho z rodičů (ověření totožnosti).

Kritérium pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 rozhoduje věk dítěte. Pořadí přijetí žádostí nemá vliv na jejich posouzení. Po ukončení zápisu jsou žádosti bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Děti do mateřské školy jsou přijímány podle počtu volných míst v mateřské škole. Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí.

V případě nepřijetí dítěte do mateřské školy dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, jsou k nahlédnutí).

Přílohy ke stažení

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Čestné prohlášení o očkování dítěte

Co by mělo díte zvládat před nástupem do MŠ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výsledky přijímacích řízení

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Na co se děti mohou těšit?