Informace ze školní jídelny

Od 1.9.2022 se opět bude platit stravné v jednotné výši za dítě, které je přihlášeno k celodennímu vzdělávání.

tzn. Dítě: 2x svačiny + 1x oběd

Dítěti, které půjde po obědě domů, noste podepsanou plastovou krabičku na odpolední svačinu, kterou odložíte na jídelní vozík ( vedle šatny v suterénu).

Děkujeme