Zaměstnanci

Učitelský sbor

Ředitelka školky Zdena Olivová

Zdena Olivová

Ředitelka, v MŠ od roku 2001

Učitelka Jana Abrahamová

Jana Abrahamová

Učitelka, v MŠ od roku 2004

Učitelka Šárka Lacmanová

Šárka Lacmanová

Učitelka, v MŠ od roku 2014

Učitelka Anna Bušková

Anna Bušková

Učitelka, v MŠ od roku 2019

Školní asistentka Jana Bělinová

Jana Bělinová

Školní asistentka, v MŠ od roku 2019

Školnice Jaroslava Vrabcová

Jaroslava Vrabcová

Uklízečka, v MŠ od roku 2001

Uklízečka Milada Špringerová

Milada Špringerová

Uklízečka, v MŠ od roku 2017