Úřední deska

Důležitá úřední sdělení

Platba školkovného

Úplata za vzdělávání činí pro celodenní provoz 200 Kč za měsíc. Pro zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo ...
Více informací

Harmonogram školního roku 2020/21

Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o ...
Více informací

Platba stravného

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování ...
Více informací