Úřední deska

Důležitá úřední sdělení

Harmonogram školního roku 2021-2022

Harmonogram školního roku 2021-2022 je stanoven pro ZŠ. Pro MŠ je pouze orientační, v době prázdnin ZŠ se může však ...
Více informací

Platba školkovného

Úplata za vzdělávání činí pro celodenní provoz 200 Kč za měsíc. Pro zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo ...
Více informací

Platba stravného

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování ...
Více informací