Kroužky

Školní kroužky a jiné aktivity

Keramický kroužek

Keramika

S dětmi, které rády tvoří, společně tvoříme z hlíny v kroužku Keramika. 

Díky finanční podpoře sponzorů bylo možné zakoupit keramickou pec a vytvořit v suterénu po stavebních úpravách keramickou dílnu. 

Učíme se vnímat prostor a nebát se experimentovat. Seznámíme se s přírodními materiály, rozvíjíme jemnou motoriku, fantazii a představivost. Během práce s hlínou zkoušíme různé techniky, práci s glazurami a během školního roku si všichni odneseme mnoho krásných výrobků.

Keramický kroužek

Taneček

Taneční kroužek je tu pro všechny děti, které chvilku neposedí.

Během vyhrazené doby se rozcvičíme, rozehřejeme a poté trénujeme taneční sestavy, tančíme se šátky, obručemi i dalšími pomůckami. Dětem připravujeme i taneční improvizace, ve kterých se učí vyjádřit pohybem. 

V době tanečního kroužku nacvičujeme představení na besídky i do celostátní přehlídky mateřských škol, které se pravidelně účastníme. Přehlídka probíhá v Holicích a pokud postoupíme, jedeme všichni na další výlet.

Kroužek Taneční

Kroužek taneček

Kroužek Dramaťáček

Dramaťáček

Jednou měsíčně se ve skupině 10 starších dětí sejdeme a učíme se komunikovat, naslouchat jeden druhému a projevovat vlastní pocity. 

V Dramaťáčku si nepřipravujeme divadelní představení. Dramatická výchova je v prostředí mateřské školky možností i pro ostýchavější děti projevit se, což může být ve skupině 27 dětí pro někoho problém. Rozvíjíme samostatné myšlení, hrajeme pohybové hry, trénujeme rytmické cítění a prohlubujeme prosociální cítění.

Sebepoznání je u dětí velice důležité. V Dramaťáčku se ale také učíme naslouchat ostatním, spolupracovat a vcítit se do kamaráda.

Kroužek Dramaťáček